Home » Zajęcia sportowe » Sobotni kurs pływacki

Sobotni kurs pływacki

Dzieci, młodzież i dorośli
początek zajęć od października
(całoroczne zajęcia na hali basenowej)

Termin zajęć: sobota

Godziny zajęć: 11, 12

Miejsce zajęć: basen Ośrodka Sportowego Kolna 2

Grupy:

  • początkująca
  • średniozaawansowana
  • zaawansowana

Co trzeba mieć:

  • strój na basen
  • klapki
  • ręcznik
  • dodatkowa porcja picia

Koszt całego kursu: 700 zł
(10 zajęć + 2 możliwości odrobienia zajęć)