Home » Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne

Dla rodziców:

  • Indywidualne porady wychowawcze
  • Grupa terapeutyczna – „Wyzwania i trudności wychowawcze”
  • Szkolenie dla rodziców: „Bezpieczeństwo w sieci – Facebook i inne social media”*

*Jednorazowe szkolenie, jeśli zbierze się grupa chętnych

Dla dzieci:

  • Terapia indywidualna dzieci (od IV kl. SP)
  • Terapia indywidualna młodzieży
  • Talent FLOW – zajęcia odkrywające talenty i potencjał dzieci

Kontakt:

psycholog@flow.szkola.pl

kontakt@psycholog-kraków.pl