Home » Weekendy z Flow

Weekendy z FLOW

To zajęcia sportowo-psychologiczne skierowane do dzieci w wieku szkolnym, których istotą jest zapewnienie dziecku nie tylko rozwoju możliwości fizycznych ale i psychicznych.

Zajęcia będą trwały 2 godziny zegarowe, z czego 1 godzina będzie odbywać się na basenie pływackim, druga na warsztaty psychoedukacyjne. Co więcej, dzieci będą objęte interwencyjnym wsparciem psychologicznym podczas części sportowej, minimalizując ryzyko urazów psychicznych czy niezdrowego współzawodnictwa.

Proponowane tematy zajęć na basenie:

 • Nauka i doskonalenie stylów pływackich (grzbietowy, klasyczny, motylkowy i kraul)
 • Nauka i doskonalenie skoków do wody
 • Nauka i doskonalenie nawrotów pływackich
 • Gry i zabawy ruchowe w wodzie (elementy piłki wodnej)
 • Elementy nurkowania w ABC
 • Warsztaty “Jak spędzać bezpiecznie czas nad wodą”

Istnieje możliwość zdawania na odznakę “już pływam” oraz kartę pływacką.

Proponowane tematy zajęć psychoedukacyjnych:

 • Profilaktyka zagrożeń w sieci (cyberprzemoc)
 • Profilaktyka uzależnień od urządzeń mobilnych (nowych mediów)
 • Warsztaty edukacyjne: „Świadome oglądanie telewizji”
 • Warsztaty: „Właściwe wyrażanie trudnych uczuć” (złość, gniew, smutek, strach) – trening zastępowania agresji
 • Warsztaty: „Różne formy komunikacji i wyrażania emocji” – kompetencje komunikacji interpersonalnej
 • Warsztaty: „Radzenie sobie ze stresem, relaksacja”
 • Ćwiczenie zachowań asertywnych – trening asertywności
 • Zajęcia rozwijające kreatywność, myślenie dywergencyjne – trening twórczości
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatów również w innej tematyce.

Cena:

Łączna cena zajęć (2h) w promocyjnej cenie 80 zł

* Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz uzupełnienie umowy FLOW.